MAIN ARM

Ein ganz normaler Zehnjähriger hebt eines Tages seinen Arm und beschließt ihn oben zu lassen.  
Tim Crouchs Mein Arm erzählt die Geschichte dieses Jungen und die Folgen seiner exzentrischen Tat auf seine Entwicklung, seine Gesundheit, seine Familie. Sein Umfeld ist irritiert, die Mediziner und Psychologen intrigiert aber dennoch ratlos. Dass diese Tat sein Leben komplett verändert ist klar. Niemand hätte allerdings damit gerechnet, dass sie ihn zum Mittelpunkt der nationalen Kunstszene und schließlich zum internationalen Phänomen macht.  

d’kachboun

Während engem ganze Kalennerjoer setzen sech 3 Fraen mat Innovatioun an Traditioun an der Lëtzebuerger Kach- an Iesskultur auserneen. Hire Wonsch no enger Symbiose ass esou stark, datt si probéieren hir Iessmanéiere komplett z’änneren, op sëlleg Duerffester ginn an esouguer bei enger Kachshow matmaachen.
Donieft gëtt d’So vun der Kachboun erzielt, enger mysteriéiser Boun op déi ee séier muss Buedem geheie wann een se gesäit, well soss…